TẠI SAO XU HƯỚNG HIỆN NAY DÙNG KEO DÁN GẠCH THAY THẾ CHO HỒ DẦU TRONG VIỆC ỐP LÁT ?

TẠI SAO XU HƯỚNG HIỆN NAY DÙNG KEO DÁN GẠCH THAY THẾ CHO HỒ DẦU TRONG VIỆC ỐP LÁT ?

Hiện nay, tại các công trình nhà ở và các công trình xây dựng khác có 2 phương pháp thường được sử dụng để thi công gạch ốp lát là phương pháp truyền thống dùng vữa xi măng (hoặc hồ dầu) và keo dán gạch.Trong đó, phương pháp truyền thống...Xem tiếp